Quan điểm của Đạt Lai Lạt Ma về bạo lực

Quan điểm của Đạt Lai Lạt Ma về bạo lực

Bạo lực luôn luôn phát sinh từ u mê. Nhất là nó bùng lên khi con người không nghĩ đến những hậu quả đưa đến từ hành vi của họ. Bạo động đưa đến đau khổ cho kẻ khác, và hậu quả của bạo động lại là đớn đau cho chính ta.

Tags: , , ,

Văn hóa bạo lực trong bóng đá và góc khuất xung đột xã hội ở Indonesia

Văn hóa bạo lực trong bóng đá và góc khuất xung đột xã hội ở Indonesia

Tại Indonesia, giá vé thấp nhất để vào sân tương đương gần 4 bữa ăn. Nó quá đắt với phần lớn người hâm mộ vốn có thu nhập thấp và nghề nghiệp không ổn định. Nhưng đây không phải vấn đề lớn…

Tags: , , ,