Văn hóa tuyển dụng ‘trói chân’ Nhật Bản trong bài toán nhân khẩu học

Văn hóa tuyển dụng độc hại và cuộc khủng hoảng dân số ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, có con đi kèm với cái giá rất lớn. Những người nghỉ việc chăm sóc con cái thường không thể tìm được công việc hấp dẫn tương tự sau khi họ muốn trở lại thị trường việc làm.

Tags: , , ,