Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Mối quan hệ dân số và môi trường: Bài toán khó cho phát triển bền vững

Khi mà dân số thế giới vẫn cứ tiếp tục gia tăng trong khi “quỹ đất của Trái Đất chỉ có vậy” thì vấn đề đặt ra là chúng ta có lời giải nào cho bài toàn “dân số – môi trường” đảm bảo hàng tỷ người được ổn định trong môi trường trong lành?

Tags: ,


ASEAN với những thách thức bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là vấn đề toàn cầu. Là khu vực có môi trường sinh thái đa dạng, hiện tại ASEAN phải đối mặt với những thách thức môi trường mang tính toàn cầu cũng như những thách thức riêng của khu vực.

Tags: , , , , , ,

5 cuộc khủng hoảng lớn liên quan đến môi trường

Thế giới đang đứng trước một loạt khó khăn, trong đó có 5 cuộc khủng hoảng lớn là dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên, và sinh thái đều liên quan rất chặt chẽ với môi trường.

Tags: , , , , ,