Chùm ảnh: Những vật chứng cổ xưa nhất của thời đại Hùng Vương

Chùm ảnh: Những vật chứng cổ xưa nhất của thời đại Hùng Vương

Thời đại Hùng Vương có niên đại cách đây 4.000-2.000 năm, được chia thành các thời kỳ văn hóa: Phùng Nguyên, Ðồng Ðậu, Gò Mun và Ðông Sơn. Trong đó văn hóa Phùng Nguyên là giai đoạn xa xưa nhất.

Tags: , ,