Nicolaus Copernicus: Người khai tử đức tin Thiên Chúa giáo về vũ trụ

Nicolaus Copernicus: Người khai tử đức tin Thiên Chúa giáo về vũ trụ

Suốt nhiều thập kỷ, tác phẩm của Copernicus không được nhiều người biết đến, ngoại trừ một số nhà thiên văn học giỏi nhất. Hầu hết những người này đã bác bỏ cơ sở thuyết nhật tâm của ông.

Tags: , , , ,


Nỗi buồn của ‘thị trường’ khoa học ở Việt Nam

Nỗi buồn của ‘thị trường’ khoa học ở Việt Nam

Cấp trên nhờ cấp dưới đang làm việc tại nước ngoài “gài” tên mình vào bài báo khoa học, bạn bè nhờ vả nhau để được “đứng tên ké” trong bài. Với những người mua đã leo được lên ghế cao nhờ cách làm này, một bài báo có giá 2 cây vàng vẫn còn quá rẻ.

Tags: