Nhạc cổ điển và ngưỡng cửa của cuộc cách mạng số hóa

Nhạc cổ điển và ngưỡng cửa của cuộc cách mạng số hóa

Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ khi Beethoven ứng tác bên cây đàn piano hay Stravinsky đưa ra những cách tân ở thế kỷ 20, do đó âm nhạc cổ điển cần có những cách tiếp cận mới để có thể đáp ứng những mong đợi của người yêu nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ.

Tags: , , ,