Những tác phẩm piano nổi tiếng của Mozart

Những tác phẩm piano nổi tiếng của Mozart

Các tác phẩm này đại diện cho một phần rất nhỏ của âm nhạc piano mà Mozart sáng tác trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Mỗi tác phẩm dường như rẽ sang một góc mới và mang đến cho bất kỳ nghệ sĩ piano đầy tham vọng nào một thử thách tuyệt vời.

Tags: , ,

Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Trước khi qua đời, Beethoven đã nói: “Trong tất cả các tác phẩm của mình, chính vở nhạc kịch này mang cho tôi những xúc động mãnh liệt nhất và cũng là những nỗi phiền muộn nhất, và bởi thế tôi quý nó hơn hết thảy tác phẩm của mình…”.

Tags: , ,