Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Trước khi qua đời, Beethoven đã nói: “Trong tất cả các tác phẩm của mình, chính vở nhạc kịch này mang cho tôi những xúc động mãnh liệt nhất và cũng là những nỗi phiền muộn nhất, và bởi thế tôi quý nó hơn hết thảy tác phẩm của mình…”.

Tags: , ,