Về bản Giao hưởng số 3 ‘Eroica’ của Beethoven

Về bản Giao hưởng số 3 ‘Eroica’ của Beethoven

Bản giao hưởng số 3 của Beethoven là một trong những tác phẩm có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc. Một tác phẩm mang tính cách mạng bị tác động do những bất ổn cá nhân và cả những biến động chính trị xã hội của thời đại.

Tags: , ,

Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Fidelio – hiện thân trọn vẹn của bản giao hưởng ‘Anh hùng’

Trước khi qua đời, Beethoven đã nói: “Trong tất cả các tác phẩm của mình, chính vở nhạc kịch này mang cho tôi những xúc động mãnh liệt nhất và cũng là những nỗi phiền muộn nhất, và bởi thế tôi quý nó hơn hết thảy tác phẩm của mình…”.

Tags: , ,