Bẻ gẫy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Bẻ gãy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Các thế lực thù địch dưới mọi hình thức đã ra sức công kích, xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười bằng luận thuyết cho rằng cuộc cách mạng này là “một sai lầm của lịch sử”…

Tags: , , ,

Cách mạng Tháng Mười con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Tags: , , ,

Những diễn biến chính của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Ngày 7/11/1917, tiếng súng của chiến hạm Rạng Đông đã tuyên bố với toàn nhân loại về một kỷ nguyên mới, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Tags: , , , ,

Lịch sử cuộc nội chiến Nga và sự thành lập Liên bang Xô viết

Lịch sử cuộc nội chiến Nga và sự thành lập Liên bang Xô viết

Ngay sau khi những người Bolshevik giành được chính quyền trong cuộc Cách mạng Tháng  Mười 1917, lực lượng Bạch Vệ do các đế quốc phương Tây chống lưng đã nổi loạn, dẫn tới nội chiến toàn diện.

Tags: , ,

Ngày 7/11/1941: Lễ duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ

Ngày 7/11/1941: Lễ duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ

Sau lễ duyệt binh, từ Quảng trường Ðỏ, các chiến sĩ Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận chiến đấu bảo vệ thủ đô và đất nước thân yêu của mình, đồng thời cứu loài người khỏi thảm họa phát xít.

Tags: , , ,