Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Chưa bao giờ các đô thị lại đứng trước nhiều thách thức như lúc này. Mưa lũ, bão lớn, triều cường… tất cả, đang đòi hỏi cần một nghiên cứu nghiêm túc tầm quốc gia và quốc tế cho các đô thị Việt Nam.

Tags: ,


Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Các cuộc thảo luận về hành động khí hậu thường chỉ tập trung vào năng lượng, công nghiệp và giao thông. Tuy nhiên, đất đai cũng quan trọng không kém, xét cả trong vai trò là một nguồn phát thải khí nhà kính và giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu.

Tags: , ,

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước trong đô thị góp phần quan trọng chống “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị”, là một trong các giải pháp quan trọng trong phong trào Công trình xanh và Đô thị xanh đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới gần 30 năm nay.

Tags: , ,