Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và khí hậu luôn có mối quan hệ khăng khít. Khi khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu sẽ dẫn đến sự đi xuống trong chất lượng của các yếu tố khác, đặc biệt là nguồn nước.

Tags: ,

Thảm họa nắng nóng Bắc bán cầu: Một hệ lụy của biến đổi khí hậu

Thảm họa nắng nóng Bắc bán cầu: Một hệ lụy của biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Thực tế đó đang diễn ra ở nhiều khu vực của Bắc Bán cầu,

Tags: ,