Tổng quan về Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam

Tổng quan về Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam

Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Tình trạng biến đổi khí hậu kéo theo sự thay đổi của một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, bão lũ, dông sét, lốc tố, hạn hán, mưa lớn…

Tags: