Trái đất và những dấu hiệu của một Kỷ Băng Hà mới

Trái đất và những dấu hiệu của một Kỷ Băng Hà mới

Kỷ băng hà là một giai đoạn giảm nhiệt độ lâu dài của khí hậu Trái Đất, dẫn tới sự mở rộng của các dải băng lục địa, các dải băng vùng cực và các sông băng trên núi và có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu biết rằng chúng ta vẫn đang trong thời kỳ băng hà.

Tags:

Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2: Một giải pháp chống biến đổi khí hậu

Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2: Một giải pháp chống biến đổi khí hậu

Thuật ngữ “thu hồi và lưu giữ carbon” (Carbon capture and storage – CCS) dùng để chỉ nhóm các công nghệ giúp giảm lượng khí thải CO2 từ các nguồn phát sinh chủ yếu, qua đó làm giảm tác động tới quá trình biến đổi khí hậu.

Tags: ,

Hiệu ứng nhà kính: Nguyên nhân và hậu quả

Hiệu ứng nhà kính: Nguyên nhân và hậu quả

Kết quả của sự của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất. theo cơ chế tương tự như nhà kính trồng cây và được gọi là Hiệu ứng nhà kính” (greenhouse effect).

Tags:


Những biểu hiện của sự suy thoái môi trường sinh thái toàn cầu

Những biểu hiện của sự suy thoái môi trường sinh thái toàn cầu

Môi trường sinh thái là một mạng lưới chỉnh thể có mối liên quan chặt chẽ với nhau trong phạm vi toàn cầu. Sự bất ổn ở một khâu nào đó trong hệ thống sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tags: , , , , ,

10 thách thức môi trường của toàn nhân loại

10 thách thức môi trường của toàn nhân loại

Thay đổi khí hậu và sự gia tăng tiêu dùng nhanh chóng đang đặt một áp lực lớn lên Trái Đất. Nếu loài người không tìm được lối thoát thì hành tinh này sẽ thực sự rơi vào khủng hoảng.

Tags: , , , , ,