Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

1/2 dân số không có nước sạch, cá biển tuyệt chủng hàng loạt, dịch bệnh tràn lan… là điều mà Trái đất sẽ phải đối mặt vào năm 2050.

Tags: , , , , , ,


Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước đại diện cho một trong những rủi ro phức tạp và thách thức nhất của loài người. Ngược lại, những thách thức này cũng mang lại cơ hội sử dụng nước như một chất xúc tác cho các hành động chính trị.

Tags: , ,

Biến đổi khí hậu và nguy cơ từ ‘điểm trắng’ dẫn liệu sinh vật ở Việt Nam

Biến đổi khí hậu và nguy cơ từ ‘điểm trắng’ dẫn liệu sinh vật Việt Nam

Thay đổi của môi trường đại dương đang tác động đến các loài sinh vật được coi như ”chỉ thị” cho biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất ít quan tâm nghiên cứu sâu về vấn đề này.

Tags: , ,