Hiểm họa từ những đô thị đang biến thành ‘chảo lửa’

Hiểm họa từ những đô thị đang biến thành ‘chảo lửa’

Các vành đai xanh trong những bản quy hoạch lặng lẽ biến mất, nhường chỗ cho những đô thị ken đặc nhà. Các nguy cơ và bài học của nhiều đô thị trên thế giới là nhãn tiền. Nhưng với Việt Nam, “cơn say” phát triển đại đô thị như chỉ mới bắt đầu.

Tags: ,

Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và khí hậu luôn có mối quan hệ khăng khít. Khi khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu sẽ dẫn đến sự đi xuống trong chất lượng của các yếu tố khác, đặc biệt là nguồn nước.

Tags: ,