Hiệu ứng nhà kính: Nguyên nhân và hậu quả

Kết quả của sự của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất. theo cơ chế tương tự như nhà kính trồng cây và được gọi là Hiệu ứng nhà kính” (greenhouse effect).

Tags: