Trái đất và những dấu hiệu của một Kỷ Băng Hà mới

Kỷ băng hà là một giai đoạn giảm nhiệt độ lâu dài của khí hậu Trái Đất, dẫn tới sự mở rộng của các dải băng lục địa, các dải băng vùng cực và các sông băng trên núi và có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu biết rằng chúng ta vẫn đang trong thời kỳ băng hà.

Tags:

Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2: Một giải pháp chống biến đổi khí hậu

Thuật ngữ “thu hồi và lưu giữ carbon” (Carbon capture and storage – CCS) dùng để chỉ nhóm các công nghệ giúp giảm lượng khí thải CO2 từ các nguồn phát sinh chủ yếu, qua đó làm giảm tác động tới quá trình biến đổi khí hậu.

Tags: ,

Hiệu ứng nhà kính: Nguyên nhân và hậu quả

Kết quả của sự của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất. theo cơ chế tương tự như nhà kính trồng cây và được gọi là Hiệu ứng nhà kính” (greenhouse effect).

Tags: