Xung đột Ukraina là diễn biến cuối cùng trong ‘sự tan rã kéo dài’ của Liên Xô

Xung đột Ukraina là diễn biến cuối cùng trong ‘sự tan rã kéo dài’ của Liên Xô

Khi xung đột bùng nổ giữa hai quốc gia từng là anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô và mối liên hệ với diễn biến địa chính trị hiện nay.

Tags: , , , , ,

Kịch bản địa chính trị thế giới khi Liên Xô không tan rã

Kịch bản địa chính trị thế giới khi Liên Xô không tan rã

Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…

Tags: , , ,

Margaret Thatcher nói về kế hoạch thâm độc nhằm tiêu diệt Liên Xô

Margaret Thatcher nói về kế hoạch thâm độc nhằm tiêu diệt Liên Xô

“Liên Xô hoàn toàn có khả năng đẩy chúng tôi ra khỏi thị trường thế giới. Bởi vậy chúng tôi phải luôn luôn hành động nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Liên Xô, gây ra các khó khăn kinh tế tại nước này…”.

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Quân đội vị vô hiệu hóa

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Quân đội bị cắt cụt chân tay

Gần 20 triệu đảng viên và hơn 5 triệu quân nhân Liên Xô đã hoàn toàn thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù, khoanh tay đứng nhìn nhà nước Xô viết – chính thể sinh ra mình sụp đổ.

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

Gorbachev và ê-kíp đã “bật đèn xanh” cho việc xuyên tạc lịch sử, chống chủ nghĩa xã hội, cổ xúy lối sống phương Tây… Báo chí “cấp tiến” mọc như nấm sau mưa.

Tags: , , , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’ và ‘tự chuyển hóa’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Khi hệ tư tưởng, hoạt động, lịch sử của Đảng cộng sản Liên Xô bị xét lại, xuyên tạc một cách kinh khủng, những kẻ menshevik và đồng bọn không cần phải thông minh và khó khăn nhiều để ra đòn kết liễu…

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

Nhiều người gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô với mục đích tư lợi cá nhân. Kết quả là Đảng đã bị vấy bẩn bởi các phần tử xấu xa đê tiện, hám danh lợi, những kẻ luồn cúi bợ đỡ.

Tags: , ,