Sự phản bội lý tưởng và cái chết của Đảng cộng sản Liên Xô

Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô: Cái chết đau đớn của một chính đảng bị phản bội

Đối với một Đảng cầm quyền, khi người đứng đầu biến thành người đi đầu phá hoại các lý tưởng cốt lõi, chính đảng ấy sẽ đi đến vực thẳm của thảm họa.

Tags: , , ,