Trung Quốc và ASEAN trên Biển Đông: Những cơ hội và nguy hiểm

Trung Quốc và ASEAN trên Biển Đông: Những cơ hội và nguy hiểm

Trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN về vấn đề Biển Đông, chúng ta không thể quên một điều cốt yếu: Sự mất cân xứng về công nghệ và quân sự, những cơ hội và nguy hiểm của việc khai thác chung… có lợi cho Bắc Kinh.

Tags: , , , ,


Nghệ thuật ‘đu dây’ giữa Mỹ và Trung Quốc: Trường hợp Philippines

Philippines là ví dụ về một quốc gia “chơi với cả hai phía”, và cho tới nay đã thành công. Trên thực tế, Philippines đã và đang cho các nước khác thấy cách thức họ có thể thoát ra khỏi tình huống khó xử.

Tags: , , ,