Giờ này anh về đâu, hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn…

Giờ này anh về đâu, hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn…

“Giờ này anh về đâu” là một trong những bài hát “chân thành nhất”, bởi vì đây là một cuộc đối thoại với một người bạn, một cuộc đối thoại không thể hiện bằng lời nói mà diễn ra bên trong tâm hồn của một con người.

Tags: , , , ,

‘Chiều hải cảng’: Lời vĩnh biệt quê hương của người thủy thủ Leningrad

‘Chiều hải cảng’: Lời vĩnh biệt quê hương của người thủy thủ Leningrad

Tiền tuyến chờ đợi ta / Cùng hát mừng đồng chí / Chúng ta sẽ nhổ neo lên đường mai này… “Chiều hải cảng” được sáng tại Leningrad vào tháng 8/1941, ngay trước khi thành phố bị Phát-xít Đức phong tỏa.

Tags: , , , , ,