Về thuyết ngã tâm và thói vọng ngoại của người Việt

Về thuyết ngã tâm và thói vọng ngoại của người Việt

Tư tưởng vọng ngoại khiến cái gì của Tây cũng tuyệt, lời Tây nói vu vơ cũng thành chân lý. Có nhiều nhà báo dựng hẳn một công thức phổ thông, chê thói hư tật xấu sẽ rút ra kết luận : “Hình ảnh này đập vào mắt người nước ngoài thì sẽ ra sao?”.

Tags: ,