Tính bầy đàn và hệ lụy cho xã hội Việt Nam

Tính bầy đàn: Khi những ‘con thú’ kéo lùi sự tiến bộ của xã hội

Nếu cứ hành xử đối với thế giới đầy biến động xung quanh theo lối bầy đàn thì chúng ta khó lòng mà khấm khá lên được, cho từng cá nhân cũng như cho cả quốc gia.

Tags: , , , ,