Mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường

Mối liên hệ giữa nghèo đói và vấn đề môi trường

Các điều kiện môi trường tác động mạnh đến sinh kế, sức khỏe, an toàn của nhóm người nghèo, do đó việc quản lý môi trường tốt chính là bước đột phá để giảm nghèo, tăng trưởng bền vững.

Tags: , , ,

Khái niệm ‘nghèo đa chiều’, ‘nghèo bền vững’ và câu chuyện Việt Nam

Khái niệm ‘nghèo đa chiều’, ‘nghèo bền vững’ và câu chuyện Việt Nam

Nghèo đói không hẳn chỉ là đói ăn, thiếu uống, hoặc thiếu các điều kiện sống, sinh hoạt khác mà nghèo đói còn được gây ra bởi các rào cản về xã hội và các tác nhân khác…

Tags: , ,

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

“Bình quân mỗi người một con gà, nhưng một người có chín, chín người có một”. Ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường.

Tags: , ,