Một cái nhìn về nạn quấy rối tình dục trong công sở Việt Nam

Quấy rối tình dục trong công sở: Chuyện chưa có hồi kết ở Việt Nam

“Điện nước đầy đủ đấy”, “Ngon nhỉ”, “Sao đầu gối thâm thế?”… Đó là những câu Q., trưởng phòng truyền thông tại một công ty xây dựng ở TP.HCM, dùng để mô tả các nhân viên dưới quyền của mình.

Tags: , , , ,