Rác rưởi văn hóa: Cộng đồng quá dễ dãi hay giới giải trí quá lắm trò?

Rác rưởi văn hóa: Cộng đồng quá dễ dãi hay giới giải trí quá lắm trò?

Không từ một thứ gì mà người ta không sẵn sàng phát lộ, phơi bày ra, từ chuyện dĩ vãng, đến đời tư cá nhân, từ phát ngôn đến hành động, từ chuyện làm từ thiện đến các vụ kiện tụng, tranh chấp tình – tiền…

Tags: ,