Phải siết chặt thuế bất động sản để không còn mê muội ôm đất

Phải siết chặt thuế bất động sản để không còn người mê muội ôm đất

Tình trạng quá nhiều người ôm đất nhưng không bán, để không, để hoang, khiến sản xuất, kinh doanh kém phát triển. Lâu dần, nó còn dẫn đến lạm phát, và người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tags: ,

Hà Nội – một đô thị trăn trở giữa quá khứ và tương lai

Như nhiều thành phố cổ kính khác trên thế giới, tôi nhìn thấy “sự ưu tư” của Nàng – Hà Nội theo cách gọi yêu thương của tôi – giữa tham vọng bảo tồn di sản và yêu cầu phát triển đô thị.

Tags: , , ,