Vì sao Nhật Bản thực hiện BOT hiệu quả nhất thế giới?

Vì sao Nhật Bản thực hiện BOT hiệu quả nhất thế giới?

BOT là viết tắt của Build-Operate-Transfer, nghĩa là: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thực hiện hình thức đầu tư BOT. Trong số đó, Nhật Bản được đánh giá là quốc gia thực hiện BOT hiệu quả nhất.

Tags: , ,