Infographic: Những dự án thua lỗ dưới thời ông Đinh La Thăng

Trên cương vị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Đinh La Thăng đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ.

Tags: , , , ,