Kênh đào Suez và lời cảnh tỉnh cho những quốc gia trên Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Sáng kiến Vành đai và Con đường cũng như kế hoạch cho các quốc gia tại lục địa Á – Âu – Phi vay vốn để phát triển cơ sở hạ tầng dường như chỉ là hình thức “hiện đại hóa” kế hoạch thuộc địa hóa của các đế quốc châu Âu thế kỉ 19.

Tags: ,


‘Vành đai và Con đường’ với Việt Nam: Thách thức và Triển vọng

Việt Nam, vốn nằm trong phạm vi địa lý của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc và có nhu cầu lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng, có thể được hưởng lợi từ sáng kiến ​​này.

Tags: , ,