Thành phố Leningrad từng chống dịch thế nào khi bị bao vây?

Thành phố Leningrad từng chống dịch thế nào khi bị bao vây?

Trong tất cả 872 ngày bị bao vây, Leningrad đã không hề có đợt dịch bùng phát nào nghiêm trọng. Đó là nhờ những hoạt động vệ sinh phòng bệnh được tổ chức kịp thời tại thủ đô phương Bắc của nước Nga.

Tags: , , , ,

Lót tay, thổi giá trong mua sắm thiết bị y tế: Cái nhìn từ người trong ngành

Lót tay, thổi giá trong mua sắm thiết bị y tế: Cái nhìn từ người trong ngành

Nhiều giám đốc vừa lên đã tổ chức đấu thầu lại thuốc, mua sắm hàng loạt máy móc thiết bị, tổ chức sắp xếp lại đơn vị. Bất thường là có những hạng mục sử dụng tốt vẫn bị đập đi xây lại. Nhiều máy móc mua về không dùng.

Tags: ,

Bức tranh toàn cảnh về hệ thống phúc lợi y tế ở Việt Nam

Bức tranh toàn cảnh về hệ thống phúc lợi y tế ở Việt Nam

Một số người coi việc đầu tư ngân sách cho hệ thống phúc lợi y tế như là khoản chi cho hoạt động từ thiện. Nhận thức này là sai lầm, vì hệ thống phúc lợi y tế là một nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tags: ,

cuộc đấu tranh giai cấp trong nền y tế tư bản

Sức khỏe cộng đồng và cuộc đấu tranh giai cấp trong nền y tế tư bản

Tại sao sống trong một nền dân chủ, nơi mọi công dân đều có quyền bầu cử, chúng ta lại cho phép các chính sách tạo ra bất bình đẳng có tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta?

Tags: , , , ,