‘Khuyết tật nhẹ nhiều lắm, nhà nước không lo nổi’

‘Khuyết tật nhẹ nhiều lắm, nhà nước không lo nổi’

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho mọi người khuyết tật là mảnh ghép còn trống để thể hiện sự rộng mở hơn trong trái tim ngành Y tế. Nếu không, các thành tích không phải sự tiến bộ, chúng chỉ là ảo tưởng về sự tiến bộ.

Tags: ,