Trung Quốc đang lặp lại chiến thuật của Đức Quốc xã ở Biển Đông

Trung Quốc đang lặp lại chiến thuật của Đức Quốc xã ở Biển Đông

Luận điệu tuyên truyền ngụy tạo chứng cứ của Trung Quốc tái hiện chiến lược của Đức Quốc xã: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.

Tags: , ,

Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Công bố vị trí hoạt động của giàn khai thác “Biển sâu 01”, Trung Quốc đang giăng “bẫy pháp lý” để giành lấy sự công nhận quan điểm pháp lý sai trái.

Tags: , , , ,

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể đã chiếm đóng ở Biển Đông, nhằm hợp thức hóa hành vi phi pháp của mình.

Tags: , , , , , ,

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Công ước Luật Biển 1982 đã qui định khá chi tiết về phương pháp thiết lập hệ thống đường cơ sở dùng để tình chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển.

Tags: , , , ,