Đạo đức kinh của Lão Tử – chìa khóa mở ra sự giác ngộ

Đạo đức kinh của Lão Tử – chìa khóa mở ra sự giác ngộ

Những trực giác bén nhạy chứa trong những câu thơ súc tích của Đạo đức kinh tạo thành một nguồn minh triết sống động, mang lại sự khuyên giải và giác ngộ cho con người…

Tags: , , , , ,

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tags: , ,

Chùm ảnh: Nơi luyện phép trường sinh của các đạo sĩ ở Hà Nội xưa

Chùm ảnh: Bích Câu Đạo quán – nơi luyện phép trường sinh ở Thăng Long xưa

Dù ngày nay nước ta không còn bóng dáng các đạo sĩ tu tiên theo học thuyết Lão Trang, Bích Câu Đạo quán vẫn là chứng tích độc đáo về một tín ngưỡng từng có tầm ảnh hưởng lớn ở nước Việt.

Tags: , , , ,