Triết gia Bertrand Russell – cơn ác mộng của các nhà thần học

Triết gia Bertrand Russell – cơn ác mộng của các nhà thần học

‘Trong suốt cuộc đời dài của tôi, Tôi đã phục vụ Ngài siêng năng mẫn cán, tin rằng Ngài sẽ ghi nhận dịch vụ của tôi và ban thưởng cho tôi với Cực lạc vĩnh hằng. Và giờ đây, xem dường như là Ngài đã không hề biết rằng tôi đã từng tồn tại’.

Tags: , , ,

Lịch sử phát triển của tư tưởng về Quyền con người

Lịch sử phát triển của tư tưởng về Quyền con người

Bộ luật Hammurabi có thể coi là văn bản pháp luật thành văn đầu tiên của nhân loại nói đến quyền con người. Ngoài Bộ luật Hammurabi, vấn đề quyền con người còn sớm được đề cập trong nhiều văn bản pháp luật cổ khác của thế giới,

Tags: ,


Trả lời câu hỏi: Trí thức là gì?

Trả lời câu hỏi: Trí thức là gì?

Hình mẫu và khái niệm về trí thức chỉ có thể xuất hiện khi xã hội với một cấu trúc chặt chẽ được hình thành, tức là khi con người rời bỏ đời sống hoang dã để tập hợp lại với nhau, hình thành nên những cộng đồng người…

Tags: , ,

Tính bầy đàn và hệ lụy cho xã hội Việt Nam

Tính bầy đàn: Khi những ‘con thú’ kéo lùi sự tiến bộ của xã hội

Nếu cứ hành xử đối với thế giới đầy biến động xung quanh theo lối bầy đàn thì chúng ta khó lòng mà khấm khá lên được, cho từng cá nhân cũng như cho cả quốc gia.

Tags: , , , ,