Vài điều về phẩm tính ‘thông minh xã hội’ của con người

Vài điều về phẩm tính ‘thông minh xã hội’ của con người

Nếu thông minh trí tuệ được định nghĩa như khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất trong một tình huống thì thông minh xã hội là khả năng thực hành tốt nhất các liên hệ xã hội trong sự hài hòa. Cho nên thông minh xã hội có vai trò quan trọng trong cuộc sống.

Tags: ,

Nietzsche, cái chết của Thượng Đế và minh triết Phật giáo

Nietzsche, cái chết của Thượng Đế và minh triết Phật giáo

Nói tới Nietzsche là phải nói tới “đối thủ” của ông, người mà ông đã khai tử một cách gọn gàng; “Thượng Đế đã chết”. Nietzsche muốn nói gì khi tuyên bố là Thượng Đế đã chết và còn bảo là tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Ngài?

Tags: , , ,


Siêu hình học: Từ lịch sử đến hiện tại

Siêu hình học: Từ lịch sử đến hiện tại

Vấn đề siêu hình học, quan niệm vế siêu hình học luôn là một vấn đề trọng tâm và nan giải nhất của triết học, vì nó có liên quan mật thiết đến dự lý giải về triết học, về động thái của đối tượng triết học và về sứ mệnh của triết học trong văn hoá.

Tags: