Người Hà Nội sẽ vui vẻ sống chung với thảm họa đến bao giờ?

Người Hà Nội sẽ vui vẻ sống chung với thảm họa đến bao giờ?

Người Hà Nội vẫn phải rửa rau, giặt quần áo, đi vệ sinh mỗi ngày. Họ không có lỗi khi chất thải của mình chảy xuống cống, và cái cống ấy đổ ra sông Tô – nơi mỗi tối họ cùng vợ con ra cà phê, ăn phở dọc đường Nguyễn Khang lộng gió.

Tags: ,