Người Việt Nam có thời ấu thơ kéo dài nhất thế giới?

Người Việt Nam có thời ấu thơ kéo dài nhất thế giới?

Không ít gia đình đang biến trẻ thành những chú “gà công nghiệp” – không có kỹ năng sống, không tư duy, không biết giải quyết vấn đề, thụ động – không cần suy nghĩ, sáng tạo mà chỉ mỗi việc… làm theo lời bố mẹ.

Tags: , , ,


‘Gà công nghiệp’ xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ Việt Nam

Cái sự “tồ”, “ngay ngô” hay “lớ ngớ” của bọn trẻ chính là thiếu kỹ năng sống. Càng những gia đình có điều kiện về kinh tế thì con cái càng được chiều chuộng nhiều và thiếu kỹ năng sống hơn.

Tags: , , , ,