Tự do và trách nhiệm của nghệ thuật hiện đại

Tự do và trách nhiệm của nghệ thuật hiện đại

Nghệ thuật hiện đại đưa chúng ta vào cảnh ngộ khó xử, trước một số tác phẩm nghệ thuật kì dị, chúng ta cảm thấy kinh ngạc và hoang mang, chúng khác với bất kì thời đại nào trước đó, nhưng lại hoàn toàn khiến chúng ta không thể nào thích ứng được.

Tags: ,