Thiền sư Khuông Việt – vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam

Thiền sư Khuông Việt – vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam

Quốc sư Khuông Việt (933 – 1011) không chỉ là một nhà tu hành mà còn là một nhà chính trị, một nhà ngoại giao tài ba của nước Việt. Trước ông chưa có ai được phong Tăng thống tại Việt Nam (lãnh đạo toàn bộ tăng chúng Phật giáo).

Tags: , , , ,

Chân dung hai tướng tình báo tài ba của nghĩa quân Lam Sơn

Chân dung hai tướng tình báo tài ba của nghĩa quân Lam Sơn

Lực lượng tình báo có đóng góp không nhỏ vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, tuy nhiên vì hoạt động trong trận tuyến bí mật nên không mấy người được rõ về lực lượng ấy cũng như về những người chỉ huy lãnh đạo.

Tags:

Vải tơ chuối – đỉnh cao kĩ thuật dệt vải được lưu truyền sử sách của người Việt

Vải tơ chuối – đỉnh cao kĩ thuật dệt vải được lưu truyền sử sách của người Việt

Trải qua hàng nghìn năm phát triển, cư dân người Việt đã đưa kĩ thuật dệt lên một tầm cao mới, sánh ngang với các mặt hàng vải, lụa của Trung Quốc. Cùng với vải tơ tằm, vải đay, vải gai, vải bông…thì vải tơ chuối là đỉnh cao trong các loại vải của cư dân Việt.

Tags: ,