Di sản văn học của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hai tác phẩm của vua Trần Nhân Tông là Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca góp phần định hình nền văn học tiếng Việt mới với những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh còn được bảo tồn đến ngày nay.

Tags: , , , ,