Chùm ảnh: Tộc người Minangkabau – hậu duệ của người Việt cổ ở Indonesia?

Chùm ảnh: Tộc người Minangkabau – hậu duệ của người Việt cổ ở Indonesia?

Các nhà nghiên cứu ở Indonesia tán thành giả thuyết người Minangkabau đến từ Việt Nam. Nhiều đoạn phim quảng bá du lịch cho đảo Sumatra đã tuyên bố tổ tiên người Minangkabau là người Việt đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền.

Tags: , , ,