Trung Quốc đang đẩy hàng loạt nước đang phát triển rơi vào rủi ro

Trung Quốc đang đẩy hàng loạt nước đang phát triển rơi vào rủi ro

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất thế giới, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển để đổi lấy quyền tiếp cận các loại nguyên liệu thô. Một nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ mới là rất lớn.

Tags: , ,