Về vấn đề trẻ em được đưa ra khỏi vùng chiến sự Ukraina

Về vấn đề trẻ em được đưa ra khỏi vùng chiến sự Ukraina

Chúng ta hãy so sánh những nỗi kinh hoàng thực sự của tội ác bắt cóc trẻ em của đế quốc Mỹ ở Việt Nam với việc chăm sóc những đứa trẻ được đưa ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraina.

Tags: , , , , ,

Chủ nghĩa toàn cầu đang phá hoại quá trình toàn cầu hóa?

Chủ nghĩa toàn cầu đang phá hoại quá trình toàn cầu hóa?

Một nguyên nhân lớn dẫn đến tinh thần bi quan và các cuộc công kích nhằm vào quá trình toàn cầu hóa là sự nhầm lẫn phổ biến giữa “toàn cầu hóa” và “chủ nghĩa toàn cầu”, trong đó yếu tố sau làm xói mòn yếu tố trước.

Tags: ,