Những ngộ nhận về trẻ em tự kỉ

Những ngộ nhận về trẻ em tự kỉ

Trong thời gian gần đây, “tự kỉ” được sử dụng như vốn từ hàng ngày của giới trẻ. Từ này được dùng để miểu tả tâm trạng tức thời “quá cô đơn và cảm thấy mình không thể hòa nhập cũng như mở lòng với mọi người”. Đó là một nhận thức lệch lạc tai hại.

Tags: ,