Trung Quốc đang lặp lại chiến thuật của Đức Quốc xã ở Biển Đông

Trung Quốc đang lặp lại chiến thuật của Đức Quốc xã ở Biển Đông

Luận điệu tuyên truyền ngụy tạo chứng cứ của Trung Quốc tái hiện chiến lược của Đức Quốc xã: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.

Tags: , ,

Khu vực học – một số điều cần biết

Khu vực học – một số điều cần biết

Các nghiên cứu khu vực có thể được coi là có nguồn gốc từ sự mở rộng thuộc địa của các cường quốc châu Âu vào thế kỷ 18 và các nỗ lực học tập đi kèm để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, văn hóa và các tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc địa.

Tags: ,