Bộ máy lãnh đạo và hội chứng: ‘Ai cho phép chú tài hơn anh?’

Bộ máy lãnh đạo và hội chứng: ‘Ai cho phép chú tài hơn anh?’

Chỉ có người tài mới hiểu được người tài, dùng được người tài và ngược lại, kẻ dốt nát không chỉ không hiểu nổi mà còn có thể hãm hại nhân tài. Cần loại trừ tư tưởng nhỏ nhen, kèn cựa, ghen ghét ra khỏi guồng máy lãnh đạo.

Tags: