Không ‘đánh phủ đầu’, khó chống tham nhũng

‘Đánh phủ đầu’ – đòn hiệu quả để diệt trừ bọn sâu mọt tham nhũng

Việc nhanh chóng vào cuộc và vào cuộc một cách quyết liệt làm cho những kẻ vi phạm biết mình khó thoát tội nên nhanh chóng từ chức, nhận tội. Đây là cách “đánh đòn phủ đầu”, đòn tâm lý rất hiệu quả mà nhiều nước áp dụng.

Tags: , ,