Về quan điểm của Marx: Tôn giáo là ‘trái tim của thế giới không có trái tim’

Về quan điểm của Marx: Tôn giáo là ‘trái tim của thế giới không có trái tim’

Dù cho đạo đức tôn giáo bị hạn chế ở chỗ này hay chỗ kia đi nữa, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, quan trọng nhất chính là chức năng “trái tim của thế giới không có trái tim” của nó.

Tags: , ,

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Mỗi khi nước Mỹ tham gia chiến tranh, những người lính đều được tuyên dương như những người hùng vì đã có sự hy sinh lớn lao cho lợi ích “của quốc gia”.

Tags: , , , , ,

Karl Marx nói về nền nghệ thuật Hy Lạp cổ

Karl Marx nói về nền nghệ thuật Hy Lạp cổ

Điều khó hiểu là ở chỗ nghệ thuật Hy Lạp vẫn tiếp tục đem lại cho ta một sự thỏa mãn về thẩm mỹ, và trên một phương diện nào đó, chúng còn được dùng làm tiêu chuẩn, làm cái mẫu mực mà chúng ta không thể đạt tới được.

Tags: , ,