Xung đột xã hội và biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay

Xung đột xã hội và biểu hiện của xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay

Xung đột xã hội là một hiện tượng đã tồn tại lâu dài trong lịch sử. Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau về bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tính chất, đặc điểm của xung đột xã hội sẽ khác nhau .

Tags: ,

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam: Bức tranh toàn cảnh

“Bình quân mỗi người một con gà, nhưng một người có chín, chín người có một”. Ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường.

Tags: , ,

‘Tư bản trong thế kỷ 21’: 1% sẽ ăn hết của 99%

‘Tư bản trong thế kỷ 21’: 1% sẽ ăn hết của 99%

Thế giới sẽ quay trở lại hình ảnh châu Âu thế kỷ 19 khi giới thượng lưu không làm gì, chỉ hưởng lợi tức trên điền trang như trong các cuốn tiểu thuyết cổ điển và giới lao động bình dân chật vật trong nghèo khó?

Tags: , ,

‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ – sức nặng từ một lời khen

‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ – sức nặng từ lời khen dành cho phụ nữ Việt

“Toàn dân, toàn quân giỏi việc nước đảm việc nhà”, cả nam và nữ, mới là công bằng. Chứ “giỏi việc nước đảm việc nhà” là một lời khen phụ nữ nhưng trên thực tế là đặt một gánh nặng kinh khủng lên vai họ. 

Tags: , ,

Mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường

Mối liên hệ giữa nghèo đói và vấn đề môi trường

Các điều kiện môi trường tác động mạnh đến sinh kế, sức khỏe, an toàn của nhóm người nghèo, do đó việc quản lý môi trường tốt chính là bước đột phá để giảm nghèo, tăng trưởng bền vững.

Tags: , , ,