Từ quý tộc đến quý tộc zombie hay tầng lớp thượng lưu ‘giả cầy’

Từ quý tộc đến quý tộc zombie hay tầng lớp thượng lưu ‘giả cầy’

Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.

Tags: ,

COVID-19 và trái đắng của ‘chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng’ ở Mỹ

COVID-19 và trái đắng của ‘chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng’ ở Mỹ

Hành động phản đối đeo khẩu trang vô cùng phi lý cho thấy chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng đang ngự trị ở Mỹ, nơi các quyền cá nhân thường được đề cao hơn quyền lợi của cộng đồng.

Tags: , , , ,


Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi giá sách?

Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi nhà?

Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?

Tags: , , ,