Người hiểu luật nhân quả sẽ không cầu trời khấn Phật khi gặp nghịch cảnh

Người hiểu luật nhân quả sẽ không cầu trời khấn Phật khi gặp nghịch cảnh

Cầu nguyện hay van xin chỉ giúp con người cảm thấy được bình an trong nhất thời đau khổ mà thôi, chứ không giúp con người thực sự giảm bớt hay thoát ly được phiền não và khổ đau…

Tags: , ,

Triết lý thiền trong bài kệ ‘Vô thường thị thường’ của Thiền sư Minh Chính

Triết lý thiền trong bài kệ ‘Vô thường thị thường’ của Thiền sư Minh Chính

Bài thơ nhắn nhủ rằng, phú quý công danh chỉ là mộng ảo, là chiêm bao, điều quan trọng là phải khám phá ra chính mình, tìm thấy và nhận ra cái không đến không đi, không được, không mất…

Tags: , , ,

Quan niệm của Sigmund Freud về vai trò văn hóa trong đời sống con người

Quan niệm của Sigmund Freud về vai trò văn hóa trong đời sống con người

Việc lý giải bản chất của văn hóa, vị trí của nó trong đời sống con người và xã hội đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và thực hiện. Song, chính ở đây lại luôn nảy sinh những vấn đề nan giải…

Tags: , ,