Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Nếu chỉ là thỉnh thoảng xảy ra một trận “đánh trộm”, thì có thể coi là may mắn. Nhưng việc “đánh trộm” gây thiệt hại nặng nề cho đối phương vài lần trong một tháng thì rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.

Tags: , ,

Xu hướng phát triển vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân trong tác chiến hiện đại

Xu hướng phát triển vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân trong tác chiến hiện đại

Với việc ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quân đội một số nước đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân với nhiều tính năng ưu việt.

Tags: , ,