Ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu sau cuộc chiến Ukraina: Ai được, ai mất?

Ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu sau cuộc chiến Ukraina: Ai được, ai mất?

Hậu quả của xung đột Nga – Ukraina đối với ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu và đối với các quốc gia có các công ty thống trị lĩnh vực này, sẽ rất lớn. Mỹ và Trung Quốc sẽ là hai kẻ hưởng lợi nhiều nhất.

Tags: ,