Xu hướng phát triển vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân trong tác chiến hiện đại

Xu hướng phát triển vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân trong tác chiến hiện đại

Với việc ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quân đội một số nước đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa vũ khí pháo binh và tên lửa lục quân với nhiều tính năng ưu việt.

Tags: , ,