Cách mạng công nghệ và sự thay đổi địa chính trị thế giới

Cách mạng công nghệ và sự thay đổi địa chính trị thế giới

Sự phát triển của khoa học công nghệ với tốc độ không tưởng hiện nay, buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tương lai sẽ bị chi phối bởi máy móc như thế nào? Bản đồ địa chính trị thế giới liệu có bị vẽ lại hay không?

Tags: , , ,


Trí tuệ nhân tạo, chủ nghĩa Tư bản và chủ nghĩa Cộng sản

Trí tuệ nhân tạo, chủ nghĩa Tư bản và chủ nghĩa Cộng sản

Chủ nghĩa Cộng sản của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo nên áp dụng một khẩu hiệu mới là: “Robot toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!”.

Tags: , , , , , , ,