Chỉ có lũ súc vật mới không nhìn ra tội ác diệt chủng của Israel ở Dải Gaza

Chỉ có lũ súc vật mới làm ngơ trước tội ác diệt chủng của Israel ở Dải Gaza

Mục tiêu chiến tranh của Israel đã đủ rõ ràng. Một tội ác lớn đang diễn ra. Nhà nước Do Thái tiếp tục dự án tiêu diệt toàn bộ một dân tộc – hiện tại và quá khứ cũng như tương lai của họ.

Tags: , , ,

Về tội ác của bọn khủng bố Israel ở Dải Gaza

Về tội ác của bọn khủng bố Israel ở Dải Gaza

“Không có gì xảy ra một cách tình cờ cả. Khi một bé gái 3 tuổi bị giết trong một ngôi nhà ở Gaza, đó là vì ai đó trong quân đội đã quyết định rằng việc giết bé gái đó không phải là vấn đề gì to tát…”.

Tags: , , ,