‘Giải độc’ cho một quan điểm lịch sử nguy hiểm

Việt Nam đã ‘đuổi đi những nền văn minh nhân loại’: Một quan điểm lịch sử đặc biệt nguy hiểm

Có thật là “Việt Nam không đánh thắng mấy đế quốc to, mà đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại” như quan điểm mà các thành phần thân phương Tây đang rêu rao?

Tags: , , ,

Chủ nghĩa độc tôn: Chứng bệnh hoang tưởng, vĩ cuồng của nước Mỹ

Chủ nghĩa độc tôn: Chứng bệnh hoang tưởng, vĩ cuồng của nước Mỹ

Đặc điểm quan trọng nhất của “chủ nghĩa độc tôn Mỹ” là niềm tin rằng chính Đức Chúa Trời đã giao cho Mỹ sứ mệnh lãnh đạo thế giới. Ronald Reagan từng tuyên bố: “Chúa đã đặt số phận của nhân loại đau khổ vào tay nước Mỹ”.

Tags: , ,

Lịch sử nước Mỹ: Lịch sử viết bằng máu của vô số dân tộc vô tội

Lịch sử nước Mỹ: Lịch sử viết bằng máu của vô số dân tộc vô tội

Tại sao nước Mỹ to lớn như bây giờ? Quá trình bành trướng lãnh thổ của Mỹ diễn ra như thế nào? Ngoài Chiến tranh Việt Nam và các cuộc chiến gần đây thì Mỹ còn đem quân đánh những nơi nào?

Tags: , , , ,

Vệ sự khốn cùng của chủ nghĩa đế quốc đương đại phương Tây

Về sự khốn cùng của chủ nghĩa đế quốc đương đại phương Tây

Thay vì hợp tác mang tính xây dựng vì lợi ích của tất cả các nước, các quốc gia phương Tây đang ra sức lôi kéo các quốc gia khác vào trò chơi với lửa, đe dọa và tống tiền khắp thế giới. 

Tags: , ,

Bản chất thực dân mới của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ phương Tây

Bản chất thực dân mới của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ phương Tây

“Trật tự dựa trên luật lệ” của Phương Tây phân chia thế giới thành những quốc gia “được lựa chọn” có “pháp quyền thượng đẳng” và tất cả các quốc gia còn lại chỉ có nghĩa vụ duy nhất là phục tùng…

Tags: , , ,